miércoles, 6 de abril de 2011

ACTIVITAT 8: Fites del desenvolupament cognitiu. (Part individual)


Estadi sensoriomotor de 0-2 anys:

Piaget anomena diferents fites importants dins de l'estadi sensoriomotor.
A continuació anomenaré les deu que personalment crec que són més importants.

1- Primer anomenar els conceptes assimilació( els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions) i acomodació ( l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions).
Aquest apartat és important perquè explica el moment que li presentes un objecte nou al infant fins que l'acomoda i el coneix.

2- El subestadi de 0 a 1 mes, denominat com “exercici dels reflexos”.
Trobem :
 • el reflex de succió.
 • el reflex pupil·lar.
 • sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.
3- El subestadi de 1 a 4 mesos, denominat com les primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària.
L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos.

4- Les reaccions circulars secundàries, que apareixen en el subestadi de 4 a 8 mesos.
El nadó, quan se li presenta un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars.
Cal destacar que no hi ha conductes intencionals i que pot fer alguns tipus d'imitació sempre i quan siguin visibles per a ell quan les reprodueixi.

5- Subestadi de 8 a 12 mesos, denominat coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions.
Aquest és important ja que és diferent al estadi de 4 a 8 mesos, aquí ja hi ha una intencionalitat. També cal destacar que es produeix el domini inicial de la casualitat i del temps.
El nen té més interès pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.

6- La participió activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu. Això és duu a terme al subestadi de 12 a 18 mesos.
Aquest és important perquè si per exemple li amaguem un objecte a un infant, una vegada a un lloc i una altra vegada a un altre, aquest el troba, però té problemes de fer-ho quan s'amaga el objecte amb desplaçaments que ell no veu.
Progressos en la construcció de l'espai i en la casualitat.

7- Invenció i representació ( subestadi de 18 a 24 mesos).

8- Joc simbòlic, és important ja que apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

9- Les conductes intel·ligents que impliquen representació mental, això és als 18-24 mesos.
10- La coordinació que mostra l'infant als 4 mesos entre visió i succió. L'infant obra la boca quan veu que la seva mare es descorda.ESTADI PREOPERACIONAL DE 2 A 6 ANYS:

Pel que fa a l'estadi preoperacional és caracteritza pel pas que ha de fer l'infant des de l'acció fins a l'operació.
D'aquest estadi destacaré les cinc fites que considero que són les més importants.

1- Per començar destacaria com importants les cinc característiques del pensament preoperatori. Que són les següents:
 • El egocentrisme. És la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant és mostra centrat en sí mateix.
 • Centració: Tendència de l'infant a seleccionar i tenir en compte un sol aspecte de la realitat.
 • Sincretisme: Relacionen coses que no tenen res a veure.
 • Juxtaposició: Incapacitat de relacionar o ordenar d'una manera lògica els element que formen un tot.
 • Irreversivilitat: Incapacitat de realitzar una acció en els dos sentits, ja que no pot comprendre que es tracta de la mateixa acció però al revés.

2- La representació. Es la substitució d'un objecte, persona, animal o situació per qualsevol cosa que ocupa el seu lloc.


3- Les tres classes de representacions:
 • El senyal: el significat té una relació pròxima amb el significat. Un exemple: veiem fum i ho associem amb que hi ha foc.
 • El símbol: La relació no és tan pròxima però hi ha una semblança. Un exemple: quan imitem a una persona i ràpid sabem qui és.
 • El signe: No hi ha cap lligam. Un exemple: el llenguatge.

4- El pensament simbòlic i preconceptual, que passa al subestadi que va de 2 a 4 anys. Aquest subestadi es caracteritza per preconceptes ( nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix) i raonament ( és el que vincula entre sí preconceptes, el seu raonament només té en compte la part del fet).

5- I per últim destacar com important el subestadi que va de 4 a 7 anys aproximadament. És denominat el pensament intuïtiu.
El raonament aconsegueix un progressiu grau de reversibilitat.
Llavors cal destacar que és produeix una descentració, les intuïcions es van apropant a les operacions concretes i el raonament està relacionat al realisme( indiferenciació entre el món psíquic i el món físic), animisme ( atribuir vida i consciència a objectes inanimats) i artificialisme ( creure que totes les coses que existeixen han estat fabricades per un ésser humà o sobrehumà).


5 comentarios:

 1. hola fany!!!!!!!!!!!
  Crec que has realitzat un resum molt complet i entenedor.
  També has destacat amb negreta la fita la qual destaques, per la qual cosa facilita la lectura del resum.
  HAS REALITZAT UNA BONA FEINA!!!!

  ResponderEliminar
 2. Esta molt bé, més o menys es lo mateix, tot i que al preoperatori ho has ficat mes especific i explicat més magrade com ho has fet, com a profe et fico un 10!!
  d:

  ResponderEliminar
 3. Hola fany!!

  Crec que has fet un bon resum! ja que has destacat les coses més importants en negreta! i aixi es fa més vistos i sabem que és el més important! m'agrada molt!

  ResponderEliminar
 4. Hola Estefania,

  Penso que has fet un bon resum dels estadis de Piaget, resaltant el més important,crec que, més o menys, donem importància a les mateixes fites. Ho trobo molt correcte!

  ResponderEliminar
 5. Hola Estefany
  Me parece muy bien el resunmen de los estadios de Jean Peaget estan muy facil de entender. porque has destacado lo más importante.

  ResponderEliminar